Vi kallar till årsmöte Söndagen den 22/1 klockan 12:00.

Plats: 36th Gym. Annelundsgatan 17, 749 40 Enköping.

Motioner ska skickas skriftligt in till styrelsens epost styrelsen@p2bjj.com senast 14 dagar innan årsmötet.

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Styrelsens ekonomiska rapport
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Val av ordförande
 12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
 13. Val av revisorer och suppleanter
 14. Val av valberedningen och suppleanter
 15. Styrelsens förslag
 16. Inkomna motioner
 17. Årsmötets avslutande

Med vänlig hälsning
Styrelsen

saman.morad@enkoping.se
anders.hosthagen@gmail.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *