Härmed kallas medlemmarna i P2 BJJ Förening Enköping till årsmöte för år 2023.

Plats: Unitum Kampsportsytan

Adress: Annelundsgatan 17, 749 40 Enköping

Datum: Söndagen den 18/2 2024

Tid: 12:00

Motioner ska skickas skriftligt in till styrelsen via elektronisk post till styrelsen@p2bjj.se senast 14 dagar innan årsmötet.

Om en medlem vill nominera någon till de styrelseposter som är aktuella för omval så ska vederbörande ta kontakt med Valberedningen (Via WhatsApp: Fredrik Wiksell 070 766 67 49 eller Martin Wiksell 070 565 03 86) senast 14 dagar innan årsmötet.

Dagordning för Årsmötet enligt nedan.

1 Årsmötets öppnande

2 Fastställande av röstlängd

3 Val av ordförande och sekreterare för mötet

4 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

6 Fastställande av dagordning

7 Styrelsens verksamhetsberättelse

8 Styrelsens ekonomiska rapport

9 Revisorernas berättelse

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11 Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter

12 Val av revisorer och suppleanter

13 Val av valberedningen och suppleanter

14 Styrelsens förslag

Ändring i föreningens stadgar enligt följande:

  1. 1 kap 1§ Föreningens ändamål. Ny text: Föreningen ska bedriva följande idrotter: Brasiliansk Jiu Jitsu, Submission Wrestling, Mixed Martial Arts, Boxning, Thaiboxning samt Kickboxning.
  2. 3 kap 5§ punkt 12. Val av ordförande till ett år.

 

15. Inkomna motioner

16. Årsmötets avslutande

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

styrelsen@p2bjj.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *